Dränering

Gbg Sten & Markarbeten utför dränering i Göteborg och närliggande kommuner till fasta priser och utan dolda avgifter eller andra tillkommande kostnader.

En väl fungerande dränering är en av de viktigaste sakerna runt din bostad. En riktigt utförd dränering hindrar fukt att tränga in i din bostadsmiljö och framkalla mögel och fuktskador. Dränering är enkelt beskrivet en reglering av grundvattennivån för att förhindra för höga vattennivåer.

Det är viktigt att använda en specialist inom dränering och fuktskydd för att få dräneringen utförd på ett riktigt sätt. Gbg Sten & Markarbeten AB följer utvecklingen och använder endast godkända och rekommenderad material och utför fackmannamässigt godkänt arbete.

Kvalitet

Vi  ser alltid till att tillgodose våra kunders behov och önskemål för varje enskilt byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom mark och anläggningsbranschen.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningarna för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att säkerställa en rättvis konkurrens är vi Id-06 anslutna och alla våra anställda har Id-06 behörighet.

© 2014-2018 GBG Sten & Markarbeten AB