Tjänster

Stensättning

Våra erfarna stensättare kan hjälpa dig med stensättning av gångar, garageuppfarter, gatstenssättningar stora som små.

Murar & Stödmurar

Vi bygger starka och hållbara murar i alla höjder och storlekar, som stöd eller för avgränsning. En mur ramar in, avgränsar och binder samman.

Dränering

Vi utför dränering i Göteborg och närliggande kommuner till fasta priser och utan dolda avgifter eller andra tillkommande kostnader.
© 2014-2018 GBG Sten & Markarbeten AB