Om Oss

Gbg Sten & Markarbeten AB – för allt inom sten och mark. Vi är ett relativt nystartat företag men har över 10års erfarenhet inom stensättning, erfarna proffs med nya idéer. Vi är verksamma i Göteborg och närliggande kommuner.

Vi ger dig råd och hjälp med utformning av t.ex. garageuppfart, trädgården eller innergården och kan även hjälpa dig med komplett utförande av markytor som markstensytor, kullerstensytor, murar, trappor, asfaltering, dränering, m.m.

Kvalitet

Vi  ser alltid till att tillgodose våra kunders behov och önskemål för varje enskilt byggprojekt. Våra kunder ska kunna lita på att de får rätt tjänst av god kvalité och på utsatt datum. Vi står till kundens förfogande med hög serviceanda och specialkunskap inom mark och anläggningsbranschen.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en av förutsättningarna för att vi ska nå våra uppsatta kvalitetsmål. Därför erbjuder vi anställda fortlöpande utbildning samt en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att säkerställa en rättvis konkurrens är vi Id-06 anslutna och alla våra anställda har Id-06 behörighet.

© 2014-2018 GBG Sten & Markarbeten AB