Dränering

Uppdrag: Dränering
Uppdragsgivare: Privatperson

Stensättning

Uppdrag: Stensättning vid ett flerbostadshus
Uppdragsgivare: Bra Mark

Gabjon Mur

Uppdrag: Gabjon Mur
Uppdragsgivare: Svevia

Blandad Stensättning

Uppdrag: Hyllor, små gatsten i halvbåge format och stentrappor
Uppdragsgivare: Bra Mark

Murresning

Uppdrag: Gjutning av platta och murresning
Uppdragsgivare: Svevia

© 2014-2018 GBG Sten & Markarbeten AB